הסכם חלוקת עיזבון

הסכם חלוקת עיזבון מתבצע בין יורשים ובהתאם לחלוקת הירושה של המנוח, על פי דין או על פי צוואה. ביצוע ההסכם יקרה לאחר שהיורשים יחליטו כי הם מעוניינים לשנות את האופן בו מחולק עיזבון המנוח, כאמור על פי הוראות הדין או על פי צוואת המנוח. עיגון ההסכם בחקיקה מופיע בסעיף 110 לחוק הירושה.

באופן עקרוני, על פי החוק לא נראה הגבלה משמעותית על הדרך בה יבחרו היורשים לחלק ביניהם את העיזבון, כל עוד כלל היורשים מסכימים בינם לבין עצמם וגם אם החלוקה תהיה בלתי שוויונית.

 

הסיבות להסכם חלוקת עיזבון

אז למה שבכלל יורשים ירצו לבצע הסכם כזה? לשאלה זו אין תשובה אחת והיא תלויה בשיקולי היורשים. השיקול הבולט אשר מנחה את היורשים בביצוע פעולה זו לרוב יהיה קשור לשיקולי מס. 

לדוגמא, במס מקרקעין, כאשר היורשים לא רוצים לרשת במשותף את דירת המגורים בצורה שלא תאפשר להם לנצל את הפטורים הכרוכים בתשלום מס שבח בזמן מכירת הדירה.

דוגמא נוספת היא יורשים אשר לא מעוניינים לרשת את נכסי המנוח במשותף, אלא ליצור הפרדה מוחלטת שתמנע חיכוכים מיותרים.

 

מיסוי על הסכם חלוקת העיזבון

בשביל שעסקת חלוקת נכסים בין יורשים תהיה מוכרת כעסקת מכירה שלא חייבת במס, היא תצטרך לעמוד במספר תנאים מצטברים על פי ס. 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין:

ההסכם יערך בין יורשים בלבד כל הצדדים החתומים על הסכם החלוקה יהיו היורשים בלבד. היורשים מוגדרים על פי הדין או על פי הצוואה במידה וקיימת. אולם, ניתן כי רק חלק מן היורשים יהיו צד להסכם.
הסכם החלוקה ייערך לפני חלוקת העיזבון את הסכם החלוקה יש לבצע לפני החלוקה בפועל של העיזבון. הסכם אשר יתבצע לאחר החלוקה לא יתייחסו אליו כהסכם חלוקת עיזבון ולא יהיה פטור ממס, אלא יראה כהסכם רגיל המתבצע  בין בעלי נכסים.
החלוקה תתבצע מנכסי העיזבון כחלק מהליך חלוקת נכסי העיזבון, אין אפשרות להכניס להסכם נכסים חיצוניים לנכסי העיזבון, גם לא למטרות תשלומי איזון. למשל, אין אפשרות לקבוע כי אחד הנכסים יועבר ליורש X כאשר אותו יורש בתמורה, יעביר ליורש Y נכס שלא נכלל בנכסי העיזבון.

 

עריכת הסכם חלוקת העיזבון

ראשית, על היורשים לפנות לעורך דין מומחה אשר יכתוב את ההסכם בצורה שתהיה תקפה משפטית ותדאג לאינטרסים של כלל היורשים. יש לציין כי על פי הפסיקה אין חובה לערוך את ההסכם בכתב, אולם יש בכך סיכון במידה ותתעורר בעיה עתידית. 

 

ביטול הסכם חלוקת העיזבון

הסכם חלוקת העיזבון ככלל כפוף לדיני חוזים, בהתאמה במידה ויש את הסכמת כלל הצדדים ניתן לבטלו. אולם, דעו כי זוהי תביעה מורכבת מאחר ויש להוכיח את עילת הביטול, דבר שלא פשוט בכלל.

בית עזוב

אולי יעניין אותך גם

עורך דין מקרקעין
עורך דין ארנונה

בין אם כאנשי עסקים ובין אם כאנשים פרטיים כולנו נתקלים בדרישה לתשלום ארנונה המוטלת באמצעות הרשויות המקומיות בעיר בה אתם פועלים או מתגוררים. ללא ספק,

קרא עוד »