עורך דין ארנונה

בין אם כאנשי עסקים ובין אם כאנשים פרטיים כולנו נתקלים בדרישה לתשלום ארנונה המוטלת באמצעות הרשויות המקומיות בעיר בה אתם פועלים או מתגוררים. ללא ספק, מיסי הארנונה הינם המיסים הגבוהים ביותר בארץ ומהווים נטל מכביד ביותר. עורך דין לענייני ארנונה, יכול לסייע לכם בהקטנת שיעורי תשלום הארנונה ואף יכול לסייע בקבלת החזר תשלומים אותם שילמתם בשנים קודמות. בנוסף, עורך דין מומחה יכול לסיים לכם בטיפול ובבירוקרטיה מול הרשויות השונות.

ארנונה מהי?

כמעט ואין אזרח בוגר אשר לא מכיר את המושג ארנונה, בין אם כשוכר, בין אם כבעל דירה ובין אם כבעל עסק. רוב רובם של האזרחים במדינה נדרשים לתשלום הארנונה כחלק משגרת חייהם. אך יחד עם החובה לשלם, מעטים האנשים שמבינים עד הסוף את משמעות תשלום הארנונה ומטרתה.
במדינת ישראל ישנה חלוקה לעיריות ולמועצות מקומיות שונות. כל רשות מקומית כזו אחראית על טווח רחב ביותר של תחומים, ביניהם: תחזוקת התשתיות, כבאות, פינוי פסולת, הפעלת מסגרות החינוך וקיומם של אירועי תרבות. כאמור, עולה כי לרשויות עצמן ישנן סמכויות והוצאות רבות אשר המימון אליהן ברובו מגיע מכספי המיסים של התושבים. המס אותו התושבים משלמים לצרכים אלו נקרא מיסוי מוניציפאלי.

 

מס הארנונה

המס המרכזי אותו הרשות המקומית מטילה כדי להגדיל את הקופה הציבורית הוא הארנונה. בנוסף לזאת, ישנם היטלים ותשלומים נוספים אותם הרשות יכולה להטיל. החוקים במדינת ישראל אשר עוסקים בנושא, מאפשרים לרשויות המקומיות השונות לקבוע את סכומי תשלומי הארנונה בשטח שלהן. דרישת תשלום הארנונה מוטלת על כלל הנכסים, בין אם על נכסי מגורים, נכסים המשמשים לניהול העסק או נכסים המיועדים למטרות אחרות.

קביעת תשלומי הארנונה

במשך לא מעט שנים, תשלומי הארנונה במדינת ישראל נקבעו בצורה לא סדירה, במספר חקיקות שונות ובחוסר אחידות בין הרשויות. חוק ההסדרים אשר נחקק בשנת 1993 הסדיר את הבעייתיות ויצר אחידות וסדר בנושא הארנונה. בין היתר, החוק עוסק בעניין תעריפי הארנונה. על פי חוק ההסדרים, ישנם ארבעה קריטריונים עיקריים הנדרשים לקביעת תשלום הארנונה עבור המחזיקים בנכס נדל"ן: סוג הנכס, יחידת השטח, מיקום הנכס והשימוש שנעשה בנכס.
יצוין כי החוק יוצר הגבלה על הרשויות המקומיות ביחס לאופן חישוב תעריפי הארנונה. כדי לצמצם ניגוד עניינים, הממשלה ולא הרשויות, תקבע תעריפי מקסימום ומינימום לכל סוג של נכס.
בידי הרשויות עדיין ישנם סמכויות שונות, בין היתר סיווג הנכסים ושינויים. לדוגמא, יש אפשרות לקבוע כי ישנו חלק מסוים בעסק המשמש לעסקים ובעקבות כך לקבוע תעריף גבוה יותר לחלק הספציפי הזה.

סיוע מעורכי דין בענייני ארנונה

עורכי דין מומחים לענייני ארנונה יכולים לסייע במגוון תהליכים מול הרשות המקומית, בין היתר השגות על סיווג הנכסים, הפחתת תשלום הארנונה, פטורים לעסקים ועמותות ועוד.

עורך דין ארנונה

אולי יעניין אותך גם

עורך דין מקרקעין
הסכם חלוקת עיזבון

הסכם חלוקת עיזבון מתבצע בין יורשים ובהתאם לחלוקת הירושה של המנוח, על פי דין או על פי צוואה. ביצוע ההסכם יקרה לאחר שהיורשים יחליטו כי

קרא עוד »