תום לב בהליך חדלות פירעון

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, מגדיר אדם פרטי שאין לו מספיק נכסים על מנת לכסות את התחייבויותיו הכספיות כאדם חדל פירעון. סטטוס זה פוגע הן בחייב והן בנושים. החייב נשאר בחובות ללא יכולת החזר, בעוד לנושים אין ממי לגבות את הכספים המגיעים להם. במידה והחייב יעמוד בתנאים הדרושים לכניסה להליך חדלות פירעון יוכל לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים כאשר הנושים יוכלו לפדות לפחות חלק מהחוב.

 

חובת תום הלב בהליך חדלות הפירעון

בסעיפים 114 ו- 163 בחוק חדלות הפירעון מפורטים המקרים בהם ניתנה לבית המשפט הסמכות להטיל סנקציות על אדם חייב אשר כל התנהלותו בנושא חדלות הפירעון לוקה בחוסר תום לב. בין היתר בית המשפט יכול לפסוק נגדו הוצאות, להאריך את תקופת התשלומים ועוד.

הפרת תנאיו של סעיף 163 מסמיכה את בית המשפט לבטל לחלוטין את צו פתיחת ההליכים אשר הכניס את החייב להליך חדלות הפירעון. למרות זאת, יש לציין כי נטל ההוכחה על כך שהתנהלותו של החייב היא בחוסר תום לב מוטלת כולה על הנאמנים והנושים. במילים אחרות, לא החייב עצמו יצטרך להוכיח כי הוא מתנהל בתום לב, אלא הנושים יצטרכו להראות למה התנהגותו לא עומדת בסטנדרטים של תום לב.

 

מה זה תום לב?

תום לב הוא מונח עמום יחסית, אולם במשמעותו הכוונה היא כי על החייב לפעול בצורה הגונה וישרה בכל המישורים. בנוסף, עליו לא לפעול במזיד מתוך מטרה להפריע להליך חדלות הפירעון או לחילופין לנצלו לרעה. חובת תום הלב נבדקת לכל אורך ההליכים כאשר בית המשפט יכול לבדוק את התנהלות החייב גם בשנים הקודמות להגשת הבקשה.

 

מה יבחן בית המשפט תחת חובת תום הלב?

כאמור, חובה זו היא ללא הגדרה ברורה ומפורשת אשר תחתיה ניתן להצביע באופן מוחלט על התנהגות כחסרת תום לב. יחד עם זאת, ישנה הגדרה בפסיקה המסווגת מספר התנהגויות כהתנהגויות חסרות תום לב. הגדרות אלו מאפשרות לחייבים השונים להבין כיצד עליהם להתנהל בסיטואציות דומות. התנהלות החייב בתום לב נבדקת בשני מישורים, בטרם ההליך ולאחר כניסת החייב אליו.

 

דוגמאות להתנהלות חסרת תום לב

  • צבירת החובות בוצעה באופן אשר נוגד את תקנת ציבור. לדוגמא חובות שנצברו בעקבות סחר סמים, הימורים, יצירת חובות בהליך אשר מתבצע במרמה ועוד.
  •  חוסר שיתוף פעולה במהלך ההתנהלות עם הנאמן. הסתרת מסמכים, הסתרת נכסים ועוד.
  • איחור בתשלום או הפסקת התשלום החודשי אל קופת הנשייה.
  • הצגת דיווחים כוזבים ומצגי שווא בכל הנוגע להכנסות החייב.

 

לסיכום

על חייב הנכנס להליך פשיטת הרגל לנהוג באופן גלוי ולשתף פעולה בצורה הטובה ביותר עם הנאמן והנושים, כאשר התנהלות שלא בתום לב עלולה לגרום לבית המשפט להפסיק את ההליך.

תום לב

אולי יעניין אותך גם

עורך דין חדלות פירעון
איך בודקים תיק חדלות פירעון

המושג חדלות פירעון איננו מושג חדש אולם חוק חדלות הפירעון הנו חוק חדש, שנחקק בשנת 2019 ונולד במטרה להחליף את חוק פשיטת הרגל הקשוח. ההבדל

קרא עוד »
עורך דין חדלות פירעון
אישור לבקשת פשיטת רגל

לא מעט אנשים עלולים לגלות במהלך החיים כי ההתנהלות הכלכלית שלהם לא נכונה. חלקם יצליחו לשפר את מצבם ולחיות חיים יציבים ובטוחים פיננסית ואילו החלק

קרא עוד »
עורך דין חדלות פירעון
ההשלכות של פשיטת רגל

פשיטת רגל הינה הליך בו אדם החייב כספים שאין באפשרותו להחזירם, מקבל הזדמנות לשקם את חייו ולחזור למתכונת של חיים כלכליים ולמעגל החיים החברתי.   

קרא עוד »
הליכי חדלות פירעון ליחיד
עורך דין חדלות פירעון
הליכי חדלות פירעון ליחיד

חדלות פירעון הוא סטטוס משפטי אליו נכנס אדם אשר אין באפשרותו לעמוד בהתחייבויות אותם לקח על עצמו. כניסה למצב זה תתבצע כאשר סך כל ההוצאות

קרא עוד »